Kroppa i en historisk tidslinje från 1060 - 1656

1060 Adam av Bremen skriver ”mellan Norge och Sverige bo Värmlänningarna, de äro nu kristna och höra till kyrkan i Skara”

1120 Enl en skrivelse som påträffats från Florence i Italien, hade Påven rätt att fodra skatter från 15 olika landsdelar i Sverige . Ett av dom kallades ”Guermelande” (Värmland)

1150 Lapphyttan byggs i Norberg  i Bergslagen (Sveriges äldsta kända hytta)

1268 Lagman Höld donerar 12 gods till Riseberga kloster

1319 Magnus Eriksson ärver Värmland som 3-åring, och så förblir det ända till 1374.

1350 Pilgrimsled  (Norgevägen) förbi Herrhult ?

1350 Digerdöden härjar, Värmland brandskattas hårt.

1360 Peder Holmfasta Privilegiebrev

1413 Erik XIII av Pommern Privilegiebrev.12 fogdar utsågs för att bevaka ”Bergsordningen” 

1436 3 gårdar i Ölme ”räntar” 1 fat osmundjärn vardera som skatt (järn från Värmlandsberg ?)

1437 Arbetare ”rymmer” från Noraskog för att jobba på Värmlandsberg (Fogde Ödmunds brev till biskop Thomas)

1488 Möjlig biskopsvisitation (se år 1588)

1503 Byte av ”en hyttandel i asphyttan mot mark i Västergötland ”

1503 Års skattebok utkommer

1527 Riksdag i Västerås ( förnyade privilegier Värmlands berg) Fogdar Björn Pedersson och Söffrin Bagge deltog ,  beslut bl.a att på lördagar skulle råda fri marknad på Värmlandsberg.

1539 En fogde från Noraskog rapporterar att han bokfört järn från Värmland.

1540 En ”mineralprovare” fanns i Stockholm dessa år.

1540 Georg Norman och Biskop Henric i Västerås genomkorsade Värmland (bytte ut präster och konfiskerade kyrkogods där det behövdes)

1540 Års jordebok utkommer (även Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 avseende Värmland)

1544 Pilgrimsvandringar förbjuds av Gustav Vasa

1544 ?Olavus Petraeus Fernebo munk/påvisk präst under reformationen (TidigareThorsön Västergötland) Förste evangeliske kyrkoherden i Värmlands Bergs församling

1544 Her Niels anges som präst i Värmlandsberg (Fernebo el. Herrhult)

1545 Gustav Vasa intresserar sej för Asphyttan  en hammarsmedja byggs.

1545 Skattejärn (inkl Värmlandsberg) förs till Arboga från Bro ( Kristinehamn)

1546 Riseberga kloster brinner ner (ett antal handlingar räddas och blir till i bokform ”Nerikes medeltida urkunder” författare Grandinsson )

1548 (ca) En tysk (Ziegler) berömmer det Svenska järnet , allra mest det som kommer från Värmlandsberg.

1560 Gustav Vasa avlider och Sonen Carl ärver Värmland som hertigdöme av Gustav Vasa

1560 Erik XIV tar över tronen

1560 Herrhult nämns i Jordeboken (tar sin malm från Pedersberget 2 mil norrut ,med god vattentillgång, sämre med  skog, och tillverkar 300 skeppspund om året som mest)

1566. Herholthytt från ortsnamnsbelägg   

1568 Johan III tilträder tronen

1568 Hertig Carl skickar en ”läst” spannmål till Bergsmännen i Värmlandsberg

1569 Hertig Carl stadsfäster Wermlands bergslags marknad vid Nora kyrka för handel.

1570  Herre Hwllttz Hyttann ortsnamnsbelägg

1570  Herrhult hyttan öde (fram till minst 1580)

1571  Ny kyrkoordning stadgas där det bestäms att alla kyrkor måste skriva inventarium på både ”löst och fast” tillhörigheter

1571  ”Ålvsborg lösen” en särskild skatt erläggs av alla folk och gårdar i värmland. Tyvärr finns inte de ”akterna” kvar i arkiven förutom Visnums härad utanför Kristinehamn.

1572  Herhulttzhyttann ortsnamnsbelägg

1572  Hela Värmlandsberg utarrenderas till Willem van Wijck under 1 år för 4000 daler silvermynt.

1580  Herrehultzhyttan ortsnamnsbelägg

1581 Superintendent Jesper Marci installeras i Mariestad

1581 Ett överfall på Hertig Carls egen fogde för västersysslet (Anders Hansson) slutade med att han slogs medvetslös och togs till skydd vid en gård i Nyhyttan Kroppa. En hop samlades där senare och försökte bränna ner huset , men misslyckades. Troligen rörde konflikten markröjningsarbete och ett brobygge i Kroppa .

1581 Hertig Carl besöker Kroppa i Jan 

1581 Hertig Carl utfärdar privilegier för malm,silver,koppar,stål till Värmlands bergslag.

1582 Kristinehamn (Bro) får stadsprivilegier som dras in 1584 när Carlstad får sina privilegier.

1582 Hertig Carl besöker Kroppa i Okt.

1582 Kroppa Kungsgård byggs och förnyade privilegier  i Värmlands bergslag (fribrevet som befriade alla från beskattning under 6 år på ”Wermelands berg ”)

1582 Hertig Carl anställer en ”bruksläkare” för att se till de bruksanställda  i Bro och Kroppa Kronobruk. Han heter Marius och får 30 daler om året.

1583 Mariestad blir stiftkyrka för Värmland med Jesper Marci som superintendent.

1584 Hertig Carl besöker Kroppa i Jan.

1584 - 1590 Gårdspredikant Kroppa Kungsgård Herr Andreas

1585 Hertig Carl besöker Kroppa och Hornkullen Apr/Maj

1586 Hertig Carl besöker Kroppa i Jun.

1588 Biskopsvisitation av Jesper Marci i Värmland (den första på den nivån på 100 år)

1588 Hertig Carl besöker Kroppa och Hornkullen i Feb.

1588 Johan III gillar inte Hertig Carls kyrkostyre utan sänder en skarp varning att ”alla präster som visar sej utanför Hertig Carls revir (bl.a Värmland) skall omedelbart gripas och hållas i förvar till dess de av Guds rena och klara ord blivit överbevisade”

1589  Belägg av Herrhult i jordeboksutdrag:

1590  Gårdspredikant Kroppa Kungsgård Herr Christophorus (boende i Herrhult)

1592  Kung Johan III avlider

1592  Sigismund tar över tronen

1596  Hertig Carl besöker Kroppa i Maj.

1599  Hertig Carl blir riksföreståndare

1599  Herr Hans  Gårdspredikant Kroppa Kungsgård 

1600  Herrehultett  i jordeboksutdrag

1600  Hertig Carl skickar Paschilius Dionysius Chenon till Frankrike för att anskaffa masmästare, uppsättare, styckegjutare, lodstöpare, dragsmeder, tråddragare till Värmlandsberg

1602  Herr  Olaus  Gårdspredikant på Kroppa Kungsgård

1604  Hertig Carl IX antar kungatiteln  och rekommenderar Värmlandsberg att bygga stångjernshammare

1605  Herr Hans Gårdspredikant Kroppa Kungsgård

1605 Herrhult belägg från dom i Göta Hovrätt

1605  Drottning Kristina (d.ä) av Holstein-Gottorp regent i rådet under  Carl IX utlandsvistelse

1606 Herrhulthyttan igång

1606 -1613 Herr Christoffer Petri Gårdspredikant på Kroppa Kungsgård

1607 Paschilius Dionysius Chenon åker till Frankrike för att ytterligare få tag på arbetare till bruket.

1610 Jonelängden för Fernebo/Kroppa anger 2 hushåll i Herrehulthet (Prästen) Her Christopher och Erich Christopherssonn kolare)

1610  Herrhulthyttan igång under 2 bergsmän sedan en tid tillbaks.

1611  Herrhulthyttan brukades inte ,eller sorterade under Kroppas järnkvot ?

1611  Carl IX sista besök på Kroppa kungsgård (mars) Kristoffer Petri närvarande

1611  Fernebo får stadsprivilegier för Philipstad (förlorar dom efter branden 1694, blir köping 1720 och får tillbaks stadsprivilegierna 1825)

1611  Carl IX avlider

1611  Gustav II Adolf övertar tronen

1614 Herr Haqvinius Jakobi Gårdspredikant på Kroppa Kungsgård

1614 Drottning Kristina (d.ä) av Holstein - Gottorp (Carl IX maka) besöker Kroppa kungsgård

1621 Herrhulthyttan igång

1621 Drottning Kristina (d.ä) av Holstein – Gottorp (Carl IX maka) besöker Kroppa kungsgård med Hertig Karl Filip

1624 Gustav II Adolf besöker Kroppa kungsgård

1624 Kroppa riktiga kyrka (där den ligger idag ) byggs och prdikant blir Ezechiel Petri Florinius fram till 1628

1628 Predikant Kroppa kyrka Laurentius Nicolai Philipstadieus fram till 1657

1632 Gustav II Adolf avlider

1632 Drottning Kristina (d.y.) övertar tronen i en förmyndarregering

1643 Kristinehamn (Bro) får ånyo stadsprivilegier.

1644 Drottning Kristina (d.y.) tar över tronen på riktigt.

1649 Järnbergsordningen ”delar upp” Värmlandsberg i 2 delar . Philipstads norra bergslag (Nordmarksgruvorna) och Philipstads östra bergslag (Persbergs gruvorna)

1654 Drottning Kristina (d.y.) abdikerar

1654 Karl X Gustav tar över tronen

1656 års Berghs berättelse anger Herrhult som över 100 år gammal anlagd av Gustav I

Vill Du veta mera om Kroppa kontakta hembygdsföreningen på telefon 0590-42014.
Eller om du har information om kartorna kan Du väl skicka en mail.

TILLBAKA