KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT SE DEM I STÖRRE FORMAT

 Denna sida innehåller bilder som vi fått scannade av Karl-Axel Ågren. Detta bidraget tackar vi för.

rovark.jpg (45563 bytes)

K-A i rövarkulan vid Ulverud.
westberg.jpg (18982 bytes)

Westberg´s vid Skärjen.
alven1.jpg (36134 bytes)

Kroppaälvens mynningen vid Östersjön .
alven2.jpg (41519 bytes)

Bron över älven.
Pickar01.jpg (19493 bytes)
Utsiktsbild från pickarkullen över Östersjön och Brevik.
pickar02.jpg (23110 bytes)
Utsiktsbild från pickarkullen över 
Östersjön och Hättälven.
gkhytta.jpg (142486 bytes)

Gammalkroppa Hytta.
gkstn.jpg (125473 bytes)

Gammalkorppa station.
kolmilor.jpg (375715 bytes)
Kolmilorna uppe vid Hultet. 
Under 30-talet kolades gamla järnvägsslipers
däruppe.
kolryss.jpg (134658 bytes)
Kusken på ryssen heter Ingvar Granberg, sonen till torparen Granberg i Hultet.
Bron vid dammbo.
kaa.jpg (64016 bytes)

Kroppa kyrka.
kab.jpg (64814 bytes)

Ålderdomshemmet.
kac.jpg (114857 bytes)

Första Järnvägsstationen.
kad.jpg (43826 bytes)
Ugglebo omkr. 1920-1921. 
Knut Bjurbäck med sonen Arne f. omkr. 1918 på armen.
kae.jpg (42940 bytes)

Utsikt från kyrkan.
kag.jpg (43677 bytes)

Utsikt över bruket.
kaf.jpg (42138 bytes)

Lyshusdammen.
kah.jpg (46898 bytes)

Flygfoto över Kroppa.
kai.jpg (50876 bytes)

Utsikt från kyrkan.
kaj.jpg (175313 bytes)

Utsikt från kyrkan. Observera blåsningen.

TILLBAKA