Kroppa Hembygdsförening, Nykroppa.

Styrelse
Ordförande:     N. N.
V. Ordförande: N. N.
Sekreterare:    Kerstin Chrunak
Kassör :           Åsa Grahn
Ledamot:         Berith Frisk
Ledamot:         Urban Pettersson
Ledamot:         Johnny Grahn
Suppleant:       Margareta Jonsson
Suppleant:       Marie Bergqvist Kronblad
Suppleant:       Owe Nilsson

Kontakt:         Kerstin Chrunak
Mail:               bredvik@nykroppa.se

Arbetsgrupper:      Utveckling - Dokumentation - Innearbete - Utearbete - PR och Lotterier

===> Är Du intresserad av att delta i någon grupp (några grupper)? 

Kroppa Hembygdsförening bildades den 23 Maj 1950, och dess första ordförande var kyrkoherde Nils Edner som höll ordförandeklubban den aktningsvärda tiden av 25 år.  
Hembygdsgården Bredvik nyttjas för föreningens traditionella midsommarfest, friluftssgudtjänster etc. 
Gården används även till mindre sammankomster som skolträffar, bröllop och minnesstunder. 
Bygdens skolbarn besöker gården årligen då det för styrelsen ges tillfälle att sprida de kulturella kunskaperna vidare. 
Gården ligger mycket vackert vid Östersjöns västra strand, och straxt intill riksväg 26 - "Inlandsvägen". 
De museala utrymmena är mycket välordnade och pietetsfulla. 
Gårdens byggnader är mycket välskötta och därmed är gården mycket besöksvärd. 
Föreningen har för närvarande ca 220 medlemmar. 
Föreningen och styrelsens måtto och ambition är att arbeta enl. stadgarna, med tonvikten framförallt på vård av föremål och byggnader och industriminnesplatser samt det viktiga registreringsarbetet av föremål, som ska ligga till grund för kulturella kunskaper för kommande generationer.
Kroppa hembygdsförening förfogar över ca 1500 föremål av antik dignitet. Under senare tid har samtliga föremål placerats och registrerats enl. Värmlands museums rekommenderade program (SOFIE).

Kroppa hembygdsförening erhöll 1968 som gåva, en byggnad kallad "Mor Brittastugan", eller "Gropa" som den också kallas.  Stugan är belägen vid Hornkullens gruvfällt, och nyttjas av systerföreningen Nykroppa Framtid, som under sommarhalvåret har visningar av Hornkullens silvergruvor, vilka är mycket sevärda.

TILLBAKA